Allerhande manipulatie

Bron: Allerhande Oktober 2016.

Albert Heijn, beweert de meeste keuze in duurzame vis te hebben. Met name, duurzame zalm. Deze vis kan dan wel het zogeheten MSC of ASC-keurmerk hebben, maar de manier waarop de vis geslacht wordt, is volgens mij helemaal niet zo duurzaam.

Wat is duurzaam?
Wat houdt de term duurzaamheid precies in? De volgende definitie is geformuleerd door de World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport “Our Common future”:
“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om biologische vis en niet om duurzame vis. Twee termen die nogal eens door elkaar gebruikt worden. Kort gezegd gaat duurzame visserij vooral om het in stand houden van het ecosysteem en het voorkomen van overbevissing. Biologisch gaat meer om het dierenwelzijn, hoe het dier leeft en eet. Biologische vis heeft onder meer voldoende ruimte, leeft in schoon water, krijgt goed voedsel, geen hormonen toegediend en wordt op een pijnvrije manier geslacht. Kortom: diervriendelijk. En wat kan er nou diervriendelijker zijn dan een zalm die voordat hij gevangen wordt heerlijk vrij kan rondzwemmen in de Noord-Atlantische Oceaan? Veel biologischer zul je het niet vinden, toch?

Nou, niet dus, blijkt uit de uitleg van Mariken de Bruijn van Skal Biocontrole. Skal houdt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken toezicht op de biologische productie in Nederland. Want biologisch is een wettelijk beschermde term. „Biologische certificering gaat uit van controleerbaarheid van de bedrijfsprocessen van biologische bedrijven”, legt De Bruijn uit. Bedrijven die hun producten biologisch willen noemen moeten gecontroleerd worden door Skal. En bij biologisch gekweekte vis is het volledig te controleren waar hij leeft en wat hij eet. Bij een in het wild gevangen vis weet je dat niet. En dus kan die vis geen biologisch keurmerk krijgen.

Het is een boude bewering, vindt Johan Verreth, professor in aquacultuur en visserij aan de universiteit van Wageningen. „Het spreekt voor zich dat natuurlijk opgegroeide vis altijd biologisch is”, mailt hij in een reactie. Hoewel, zegt hij, een in het wild gevangen vis kan bijvoorbeeld in aanraking komen met zware metalen en dat is natuurlijk niet biologisch. Verreth begrijpt dat een toezichthouder bij wilde vis niet kan controleren of aan alle wettelijke criteria is voldaan. Dit toont volgens hem ook de beperkingen van labels aan. „Uiteraard is wilde vis wel biologisch, maar alleen om procedureel-technische reden kan hij niet zo gecertificeerd worden.”

Conclusie
Een wilde zalm die zijn leven lang vrij rondzwom in de Noord-Atlantische Oceaan en alleen natuurlijk voedsel at, is misschien heel biologisch. Alleen mag je hem zo niet noemen, want het is niet te controleren hoe hij leefde en wat hij at. Dat weet je alleen zeker bij gekweekte vis. Volgens de wet heeft Albert Heijn gelijk en daarom beoordelen we de bewering als waar.

Bronnen:

Advertisements